Audyt terapeutyczny masażysty

500,00 

Kategoria:

Opis

Audyt ma na celu sprawdzenie,  jakie kompetencje posiadają pracownicy danego salonu. Kompetencje w zakresie  pracy manualnej, technik sprzedaży, technik obsługi klienta. Podczas audytu  wprowadzamy plan naprawczy, który ma na celu wyeliminowanie błędów popełnianych przez terapeutów,  tak, aby salon posiadał personel na najwyższym poziomie, pożądany na rynku pracy, który potrafi z miesiąca na miesiąc zwiększać swoje obroty.

 

Co sprawdzamy?

 

  1. Jako tajemniczy klient – jak jest prowadzony klient przez terapeutę od przywitania przez zabieg do pożegnania.
  2. Jaka jest wiedza terapeuty na poziomie merytorycznym,
  3. Jaka jest znajomość technik sprzedażowych,
  4. Jaka jest znajomość zasad komunikacji z klientem,
  5. Jaka jest znajomość typów osobowości i czy dostosowana jest do niej obsługa klienta.
  6. Robimy test osobowości pracownika, który ma na celu sprawdzenie jakie kompetencje wynikające z charakteru i  biostruktury mózgu  charakteryzują danego pracownika. Ułatwia to  kolejną pracę z terapeutą.

 

Co otrzymuje salon?

 

  1. Dokładny raport z przeprowadzonego audytu w formie pisemnej.
  2. Rozpisane mocnych i słabych stron terapeuty.
  3. Rozpisanie w punktach krok po kroku co należy poprawić, nad czym pracować jakie szkolenia są zalecane dla danego pracownika.
  4. Jeżeli jest taka potrzeba rozpisanie dokładnego zakresu obowiązków pracowników, jeżeli wpływa to na poprawę i funkcjonowanie zespołu.

 

Kwota audytu  wynosi 500 zł netto  za jednego pracownika. Przy większej ilości pracowników kwotę ustalamy indywidualnie.