Audyt dotyczący personelu

1 000,00 

Kategoria:

Opis

Cena obejmuje audyt do 5 pracowników.

Cel:

Audyt ma na celu wyeliminowanie wszelakich błędów związanych z personelem i doprowadzeniem do sytuacji w której salon reprezentują i obsługują najlepsi terapeuci przynoszący salonowi oczekiwane zarobki.

 

Co sprawdzamy?

 

  1. Kto jest zatrudniany?
  2. Czy jest zatrudniona odpowiednia liczba osób (czy jest ich za mało lub za dużo)
  3. Jak prowadzona jest rekrutacja?
  4. Jakie umowy i aneksy do umów są podpisane (sprawdzamy również pod względem prawnym)
  5. Czy są podpisane umowy szkoleniowe?
  6. Jaki jest poziom wiedzy merytoryczny terapeutów?
  7. Jakie są stosunki pomiędzy współpracownikami i jak wygląda współpraca?
  8. Jaka jest znajomość procedur obsługi Klienta?
  9. Jaka jest znajomość procedur sprzedażowych?

 

Sprawdzając powyższe punkty widzimy od razu co jest do poprawy, gdzie są braki i z jakiego powodu pewne rzeczy nie funkcjonują prawidłowo.

Przed przystąpieniem do rozpisania planu naprawczego robimy każdemu pracownikowi test osobowości, czyli sprawdzamy jego biostrukturę mózgu. Pozwoli to nam ,  pokazać z czego wynikają zachowania danego pracownika, jaki powinien być jego zakres obowiązków w salonie  dostosowany do jego biostruktury mózgu, tak aby był on w pełni efektywny i aby wykorzystywać mocne strony pracownika. Ułatwia to  kolejną pracę z terapeutą i z całym zespołem.

 

Plan naprawczy dotyczy zmian, jakie trzeba wprowadzić i dokładnych procedur tam, gdzie występują błędy, wyznaczenia kto, w jakiej dziedzinie ma braki do nadrobienia.

 

Salon otrzymuje dokładne procedury:


-rekrutacji,

-zasad postępowania z personelem,

-systemem  wynagrodzeń,

-systemem motywacyjnym,

-planu spotkań,

-misji, wizji oraz kodeksu honorowego.

 

Wskazujemy również osobę do ewentualnego zwolnienia, jeżeli nie widzimy szansy zmian u danego pracownika.